Swedish Excellence in Nanoporous Silica

CHROMATOGRAPHY

World class (U)HPLC columns

Chromatography

DRUG DELIVERY

Unique solutions for unmet challenges

Drug Delivery

INVESTOR RELATIONS

Financial information, press release and presentations

Investor Relations

Latest news

Vd Andreas Bhagwani presenterar bokslutskommunikén
15.02.19

Vd Andreas Bhagwani presenterar bokslutskommunikén

Bokslutskommuniké jan-dec 2018
15.02.19

Bokslutskommuniké jan-dec 2018

STARK AVSLUTNING PÅ 2018

En stark andra halva av 2018 gör att vi, när vi sammanfattar året, uppnår vår högsta nettoomsättning hittills. Den kraften tar vi nu med oss in i 2019!

Nettoomsättningen för helåret 2018 ökade till 4 145 TSEK vilket är den högsta nivån i Nanologicas historia. Den ökade försäljningen i Kina, avtalet med Vicore Pharma och därtill relaterade arbetsorder, samt vårt växtskyddsprojekt har stått för den större delen av omsättningen under året. Även det nya årets första kvartal pekar mot fortsatt tillväxt med ytterligare order från Kina och intäkter från våra projekt inom drug delivery. Kostnaderna sett på helår har minskat som ett resultat av det kostnadsbesparingsprogram vi inledde 2017. För fjärde kvartalet har kostnaderna ökat jämfört med föregående år, vilket beror på att vi under kvartalet återigen startat upp produktionen.

Läs mer i Bokslutskommuniké jan-dec 2018