Swedish Excellence in Nanoporous Silica

CHROMATOGRAPHY

World class (U)HPLC columns

Chromatography

DRUG DELIVERY

Unique solutions for unmet challenges

Drug Delivery

INVESTOR RELATIONS

Financial information, press release and presentations

Investor Relations

Latest news

Volymproduktion av silika har startat
20.08.19

Volymproduktion av silika har startat

Volymproduktion av Nanologicas silika har nu startat hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions i England. Tiden för uppstart var kort då tekniköverföring pågått under en tid.

Se pressmeddelande

Nya distributörer av Nanologicas kromatografikolonner
15.08.19

Nya distributörer av Nanologicas kromatografikolonner

Nanologicas kolonner för analytisk kromatografi finns nu tillgängliga på prov på den sydkoreanska och den turkiska marknaden.

Nanologica utvärderar kontinuerligt nya potentiella distributörer av bolagets kolonner för analytisk kromatografi och den senaste tiden har avtal med distributörer i Sydkorea och Turkiet tecknats. Avtalen är tidsbestämda utvärderingsavtal med syfte att utvärdera såväl respektive marknad som respektive distributör.

Se pressmeddelande