Swedish Excellence in Nanoporous Silica

CHROMATOGRAPHY

World class (U)HPLC columns

Chromatography

DRUG DELIVERY

Unique solutions for unmet challenges

Drug Delivery

INVESTOR RELATIONS

Financial information, press release and presentations

Investor Relations

Latest news

Vd Andreas Bhagwani presenterar Nanologicas steg in på den preparativa marknaden kl 12.00
02.07.19

Vd Andreas Bhagwani presenterar Nanologicas steg in på den preparativa marknaden kl 12.00

Kl 12.00 idag den 2 juli kommenterar vd Andreas Bhagwani dagens pressmeddelande om att Nanologica nu startar verksamhet inom preparativ kromatografi. Följ sändningen via länken.

Nanologica startar verksamhet inom preparativ kromatografi med lönsamt kundavtal
02.07.19

Nanologica startar verksamhet inom preparativ kromatografi med lönsamt kundavtal

Nanologica sluter avtal med kinesiska Yunbo Technology om leverans av media för preparativ kromatografi till ett värde av ca 14 MUSD (motsvarande ca 128 MSEK). Med avtalet som grund startar Nanologica volymproduktion av silika hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions Ltd. Produktionsstarten fordrar investeringar om 29 MSEK, vilka lånefinansieras.

Se pressmeddelande