Swedish Excellence in Nanoporous Silica

CHROMATOGRAPHY

World class (U)HPLC columns

Chromatography

DRUG DELIVERY

Unique solutions for unmet challenges

Drug Delivery

INVESTOR RELATIONS

Financial information, press release and presentations

Investor Relations

Latest news

23.05.19

Tisdag 28 maj kl 17.15 presenterar vd Andreas Bhagwani Nanologica på Småbolagsjakten Live. Anmälan sker via denna länk.

Nanologica stärker organisationen för fortsatt tillväxt
13.05.19

Nanologica stärker organisationen för fortsatt tillväxt

Nanologica genomför en omorganisation föranlett av att bolaget befinner sig i en kraftig tillväxtfas. Förändringen görs för att bättre möta den ökande efterfrågan på kromatografiprodukter samt för att vidareutveckla den egna teknikplattformen.

Bolagets kraftiga tillväxt inom kromatografiprodukter skapar ett behov av att förstärka bolagets leveransprocesser. Utöver produktion innefattar detta bland annat att utveckla relationer med nyckelleverantörer och hantering av kundleveranser. Att nå framgång inom dessa områden kräver djupgående internationell kompetens såväl inom supply chain som på strategiområdet.

För att möta dessa behov anställs Anna-Karin Renström som Director of Operations and Strategies.

Se pressmeddelande