Press

Press

Due to Nanologica’s large presence in the Swedish market, some material under this section is listed in swedish. Kindly contact us at info@nanologica.com for any clarifications.

Nanologica strives to give the outside world a good insight into and understanding of our business. When we make significant progress or otherwise occur in our business, we will report it in press releases as soon as we can.

Press Releases

Fullständiga beslutsunderlag
2018-03-27

Nanologicas valberedning utsedd
2017-12-01

Delårsrapport jan-sep 2017
2017-11-23

Nanologica ingår avtal med jordbruksföretag
2017-10-17

Nanologica deltar i nytt forsknings- och utvecklingssamarbete
2017-09-14

Nanologica erhåller forskningsanslag på 2,4 miljoner SEK
2017-09-05

Delårsrapport jan-jun 2017
2017-08-24

Eva Byröd ny styrelseledamot i Nanologica
2017-06-02

Kommuniké årsstämma
2017-06-02

Pressmeddelande 2017-06-01
2017-06-01

Intervju med VD Andreas Bhagwani angående besked om ändrat fokus
2017-05-16

Nanologica fokuserar på applikationer och marknad efter svag försäljningsstart
2017-05-16

Kallelse till årsstämma 2017 Nanologica AB (publ)
Fullmaktsformulär årsstämma Nanologica
2017-05-04

Nanologica-studie publicerad i Nanomedicine
2017-03-27

Nanologica Bokslutskommuniké jan-dec 2016
2017-02-23

Ny tid för presentation av bokslutskommuniké
2017-02-22

Eva Osterman ny CFO
2017-01-17

2016

Nanologicas valberedning utsedd
2016-11-30

Sista dag för handel med Nanologica BTA är den 24 oktober 2016
2016-10-19

Nyemissionen i Nanologica övertecknad
2016-10-07

Offentliggörande av memorandum samt inledande av teckningstiden
2016-09-20

Kommuniké från extra bolagsstämma
2016-09-12

Inbjudan till Nanologicas investerarträffar i september 2016
2016-09-06

Nanologica och Teva ingår avtal om förstudie
2016-08-31

Nanologica beslutar om fullt garanterad nyemission om 22,7 MSEK för att finansiera försäljningssatsning
2016-08-26

Nanologica ingår forskningssamarbete med GSK
2016-08-24

Nanologica startar säljbolag i Indien med lokal partner
2016-06-20

Nanologica inleder stor satsning på kromatografi
2016-06-17

Kommuniké från årsstämman i Nanologica AB (publ)
2016-06-01

Nanologica beviljas tillväxtlån om 3,6 MSEK från Almi
2016-05-20

Nanologica och Alcyone ingår licensavtal
2016-05-16

Peter von Erenheim och Paula Zeilon till styrelsen för Nanologica AB (publ)
2016-05-10

Kromatografiorder justeras upp till 16,5 Mkr
2016-02-24

Nanologica tar order värd 10,4 MSEK inom kromatografi
2016-02-17

2015

Nanologicas kund väljer annan väg för kliniska studier
2015-12-03

Första handelsdag för Nanologica på AktieTorget är den 30 oktober
2015-10-29

Nyemissionen i Nanologica AB (publ) övertecknades
2015-09-30

Offentliggörande av prospekt gällande nyemission och notering på AktieTorget
2015-09-07

Select your currency
EUR Euro