Investor Relations

Investor Relations

Due to Nanologica’s large presence in the Swedish market, some material under this section is listed in swedish. Kindly contact us at info@nanologica.com for any clarifications.

Nanologica combines unique knowledge in materials engineering with a real interest in solving real life science issues. The company works with nanoporous silica that has properties that are attractive to a variety of applications.
The business model combines the best of two worlds, financial stability and great potential.

Subscribe

To subscribe to news from Nanologica, fill in your information here and write News in the message field.

För att prenumerera på nyheter från Nanologica, fyll i dina uppgifter här och skriv Nyheter i meddelandefältet.

Company analysis

Please review the analyses of Nanologica made by Redeye.

 

 

Press Releases

2019

Start av volymproduktion av silika
Start of large-scale production of silica
2019-08-20

Nya distributörer av Nanologicas kromatografikolonner
2019-08-15

Nanologica startar verksamhet inom preparativ kromatografi med lönsamt kundavtal
Nanologica starts business within preparative chromatography with profitable agreement
2019-07-02

Kommuniké från årsstämma den 29 maj 2019 Nanologica AB
2019-05-29

Nanologica stärker organisationen för fortsatt tillväxt
2019-05-13

Delårsrapport jan-mar 2019
2019-05-10

Nanologicas patent godkänt i USA
Nanologica’s patent issued in the USA
2019-04-30

Kallelse till årsstämma 2019 Nanologica AB (publ)
Fullmaktsformulär för årsstämma Nanologica AB (publ)
2019-04-29

Förslag till förändring av styrelsen för Nanologica
2019-04-26

Nanologicas årsredovisning 2018
2019-04-12

Nanologica to Attend BIO-Europe 2019, Mar 25-27 in Vienna for Partnering Discussions
2019-03-08

Bokslutskommuniké jan-dec 2018
2019-02-15

Nanologica och AstraZeneca i gemensamt utvärderingsprojekt
2019-01-30

Nanologica and AstraZeneca joint evaluation project
2019-01-30

Nanologica anställer ny Director of Clinical Management
2019-01-22

2018

Studiedesign för Nanologicas fas IIa-studie inom gastropares fastställd
2018-12-20

Nya slutkunder i Kina inom livsmedels- och läkemedelskontroll 
Nyhetsbrev
2018-12-10

Delårsrapport jan-sep 2018
2018-11-23

Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2019
2018-11-13

Ersättning för licensavtalet
2018-11-12

Nanologica utökar sin teknologiplattform
2018-11-08

Nanologica expands its technology platform
2018-11-08

Exklusivitetsavtal för kinesiska marknaden
2018-10-03

Exclusivity agreement for the Chinese market
2018-10-03

Delårsrapport jan-jun 2018
2018-08-23

Delårsrapport jan-jun 2018 utskriftsversion
2018-08-23

Flaggningsmeddelande
2018-08-17

Nanologica ett steg närmare milstolpebetalning
2018-07-03

Nanologica one step closer to milestone payment
2018-07-03

Kommuniké från årsstämma den 31 maj 2018
2018-05-31

Delårsrapport jan-mar 2018
2018-05-30

Nanologicas företrädesemission registrerad – omvandling av BTA till aktier
2018-05-24

Fullständigt förslag till införande av incitamentsprogram Nanologica AB (publ)
2018-05-21

Nanologica – valberedningens beslutsförslag årsstämma 2018
2018-05-21

Nanologica ingår kinesiskt avtal värt minst 1,2 MSEK
2018-05-16

Nanologica signs a Chinese agreement within food control
2018-05-16

Nanologica licensierar ut teknik till Health Cap-bolag
2018-05-16

Nanologica licences technology to HealthCap company
2018-05-16

Utfall nyemission
2018-05-09

Kallelse till årsstämma 2018 Nanologica AB (Publ)
Fullmaktsformulär för årsstämma Nanologica
2018-05-02

2018-04-17 Nanologica offentliggör prospekt
2018-04-17

Styrelsen föreslår att införa incitamentsprogram
2018-04-13

Nytt datum för kvartalsrapport
2018-04-13

Inbjudan till Nanologicas investerarträffar i april och maj 2018
2018-04-12

Årsredovisning 2017
2018-04-12

Stämmokommuniké extrastämma 11 april 2018 NanologicaAB
2018-04-11

Fullständiga beslutsunderlag till extra bolagsstämma
2018-03-27

Fullmaktsformulär inför extrastämma 2018
2018-03-12

Kallelse till Extra bolagsstämma i Nanologica
2018-03-12

Rättelse pressmeddelande
2018-03-12

Nanologica signs contract with CMO
2018-03-12

Nanologica sluter avtal med kontraktstillverkare
2018-03-12

CEO Andreas Bhagwani presenterar nyemissionen

2018-03-12

Presentation av Nanologicas nyemission idag kl 10.00
2018-03-12

Nanologica finansierar läkemedelsprojekt och fortsatt tillväxt genom nyemission på 55 Mkr
2018-03-12

Nanologica utvärderar ny affärsmöjlighet
2018-02-23

Nanologica Bokslutskommuniké 2017
2018-02-23

2017

Nanologicas valberedning utsedd
2017-12-01

Delårsrapport jan-sep 2017
2017-11-23

Nanologica ingår avtal med jordbruksföretag
2017-10-17

Nanologica deltar i nytt forsknings- och utvecklingssamarbete
2017-09-14

Nanologica erhåller forskningsanslag på 2,4 miljoner SEK
2017-09-05

Delårsrapport jan-jun 2017
2017-08-24

Eva Byröd ny styrelseledamot i Nanologica
2017-06-02

Kommuniké årsstämma
2017-06-02

Pressmeddelande 2017-06-01
2017-06-01

Intervju med VD Andreas Bhagwani angående besked om ändrat fokus
2017-05-16

Nanologica fokuserar på applikationer och marknad efter svag försäljningsstart
2017-05-16

Kallelse till årsstämma 2017 Nanologica AB (publ)
Fullmaktsformulär årsstämma Nanologica
2017-05-04

Nanologica-studie publicerad i Nanomedicine
2017-03-27

Nanologica Bokslutskommuniké jan-dec 2016
2017-02-23

Ny tid för presentation av bokslutskommuniké
2017-02-22

Eva Osterman ny CFO
2017-01-17

2016

Nanologicas valberedning utsedd
2016-11-30

Sista dag för handel med Nanologica BTA är den 24 oktober 2016
2016-10-19

Nyemissionen i Nanologica övertecknad
2016-10-07

Offentliggörande av memorandum samt inledande av teckningstiden
2016-09-20

Kommuniké från extra bolagsstämma
2016-09-12

Inbjudan till Nanologicas investerarträffar i september 2016
2016-09-06

Nanologica och Teva ingår avtal om förstudie
2016-08-31

Nanologica beslutar om fullt garanterad nyemission om 22,7 MSEK för att finansiera försäljningssatsning
2016-08-26

Nanologica ingår forskningssamarbete med GSK
2016-08-24

Nanologica startar säljbolag i Indien med lokal partner
2016-06-20

Nanologica inleder stor satsning på kromatografi
2016-06-17

Kommuniké från årsstämman i Nanologica AB (publ)
2016-06-01

Nanologica beviljas tillväxtlån om 3,6 MSEK från Almi
2016-05-20

Nanologica och Alcyone ingår licensavtal
2016-05-16

Peter von Erenheim och Paula Zeilon till styrelsen för Nanologica AB (publ)
2016-05-10

Kromatografiorder justeras upp till 16,5 Mkr
2016-02-24

Nanologica tar order värd 10,4 MSEK inom kromatografi
2016-02-17

2015

Nanologicas kund väljer annan väg för kliniska studier
2015-12-03

Första handelsdag för Nanologica på AktieTorget är den 30 oktober
2015-10-29

Nyemissionen i Nanologica AB (publ) övertecknades
2015-09-30

Offentliggörande av prospekt gällande nyemission och notering på AktieTorget
2015-09-07

Presentations

2019

Vd Andreas Bhagwani kommenterar Nanologicas steg in på marknaden för preparativ kromatografi
2019-07-02

 

Vd Andreas Bhagwani presenterar Nanologica på Redeye Growth Day 2019
2019-06-10

Följ länken för att se presentationen

Vd Andreas Bhagwani presenterar Nanologica på Småbolagsdagen Live
2019-05-28

 

Vd Andreas Bhagwani presenterar Delårsrapport jan-mar 2019
2019-05-10

 

Vd Andreas Bhagwani presenterar bokslutskommunikén jan-dec 2018
2019-02-15

2018

Vd Andreas Bhagwani presenterar Nanologicas studie inom gastropares
2018-12-20

 

Vd Andreas Bhagwani presenterear Nanologica på Stora Aktiedagen 26 nov 2018

https://www.youtube.com/watch?v=PM1p_SItCPk&t=8s
2018-11-26

Delårsrapport jan-sep 2018, webcast med vd Andreas Bhagwani
2018-11-23

 

Delårsrapport jan-jun 2018, webcast med vd Andreas Bhagwani
2018-08-23

 

Vd Andreas Bhagwani presenterar på Redeye Growth Day 2018

https://redeye.solidtango.com/widgets/embed/dcf1zeqw?auto_play=true
2018-06-04

 

Nanologica delårsrapport jan-mar 2018, webcast med vd Andreas Bhagwani
2018-05-30

 

 

CEO Andreas Bhagwani presenterar på Investor AfterWork i Göteborg.
2018-04-16

 

CEO Andreas Bhagwani presenterar nyemissionen.

 

Nanologica Bokslutskommuniké jan-dec 2017, webcast med VD Andreas Bhagwani
2018-02-23

2017

Andreas Bhagwanis presentation at Swedish Shareholders Associations ”Stora Aktiedagen” in Stockholm
2017-11-13


Nanologica Bokslutskommuniké jan-dec 2016, webcast med VD Andreas Bhagwani
2017-02-23

2016

VD Andreas Bhagwani presenterar på Aktiedagen i Malmö
2016-09-28

Aktiedagen i Göteborg
Presentation av VD Andreas Bhagwani
2016-09-26

Aktiedagen i Stockholm
Presentation av VD Andreas Bhagwani
2016-09-12

Redeye After Work
Presentation av VD Andreas Bhagwani
2016-09-06

Börsveckan Småbolagsdag
Presentation av VD Andreas Bhagwani
2016-09-01

Investor Forum i Stockholm
Presentation av Andreas Bhagwani, VD
2016-05-10

Investor Forum i Göteborg
Presentationen “Små partiklar, stora tillväxtmöjligheter” av VD Andreas Bhagwani
2016-04-19

Investor Forum i Stockholm
Presentation av Andreas Bhagwani, VD
2016-04-12

Investor Forum i Göteborg
Presentation av Andreas Bhagwani, VD
2016-02-25

Börsveckan Småbolagsdag – webcast
Presentation av Andreas Bhagwani, VD
2016-02-24

2015

Stora Aktiedagen i Göteborg
VD Andreas Bhagwani presenterar bolaget
2015-11-23

VD-intervju, Analysguiden av Aktiespararen
Andreas Bhagwani, VD, presenterar bolaget och utmaningarna företaget står inför under det kommande året
2015-09-21

Intervju med Redeye
VD Andreas Bhagwani intervjuas
2015-09-17

Investor Forum i Göteborg
VD Andreas Bhagwani presenterar bolaget
2015-09-17

Investerarfrukost i Stockholm
VD Andreas Bhagwani presenterar företaget
2015-09-17

Investor Forum i Stockholm
VD Andreas Bhagwani presenterar bolaget
2015-09-08

Bolagsnytt från Aktietorget
VD Andreas Bhagwani presenterar företaget
2015-09-08

Börsveckans Småbolagsdag – webcast
Presentation av Andreas Bhagwani, VD
2015-08-26

Prospectus

2018

Prospekt gällande företrädesemission KLICKA HÄR

Teaser KLICKA HÄR

2016

Investeringsmemorandum gällande företrädesemission KLICKA HÄR

Teaser KLICKA HÄR

2015

Prospekt gällande nyemission och notering på AktieTorget KLICKA HÄR

Teaser KLICKA HÄR

Calendar

2019

15 februari / February 15

Bokslutskommuniké januari – december 2018 / Year-end report January – December 2018

25-27 mars / March 25-27

Nanologica närvarar vid BIO-Europe Spring 2019 i Wien för partnerskapdiskussioner / Nanologica attends BIO-Europe Spring 2019 in Vienna for partnering discussions

12 April / April 12

Årsredovisning 2018 / Annual Report 2018

10 maj / May 10

Delårsrapport januari – mars / Interim report January – March

28 maj/ May 28

Vd Andreas Bhagwani presenterar på Småbolagsdagen Live i Stockholm / CEO Andreas Bhagwani presents at Småbolagsdagen Live in Stockholm

29 maj / May 29

Årsstämma / Annual meeting

10 juni/ June 10

Vd Andreas Bhagwani presenterar på Redeye Growth Day på Haymarket i Stockholm. / CEO Andreas Bhagwani presents at Redeye Growth Day at Haymarket in Stockhom.

27 augusti / August 27

Delårsrapport januari – juni / Interim report January – June

10-12 september/ September 10-12

Director of Clinical Development Kia Bengtsson deltar på Nordic Life Science Days i Malmö / Director of Clinical Development Kia Bengtsson participates at the Nordic Life Science Days in Malmö

22 november / November 22

Delårsrapport januari – september/ Interim report January – September

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares

Nanologicas share has been listed on Spotlight Stock Market since (30/10 2015) under the ticker (NICA) and is traded through banks and stockbrokers. The ISIN code is SE0005454873. The number of shares amounts to 16 619 447 with a quota value of approximately SEK 0.41 per piece.

For more information and current share price, please refer to Spotlight Stock Market.

Nanologicas aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan (30/10 2015) under kortnamnet (NICA) och handlas via banker och fondkommissionärer. ISIN-koden är SE0005454873. Antalet aktier uppgår till 16 619 447 med ett kvotvärde om ca 0,41 SEK per styck.

För mer information och aktuell kurs hänvisas till Spotlight Stock Market.

Owners

List of the ten largest shareholders as of June 28, 2019.

Owner Shares Share %
Flerie Invest AB 4 807 968 28,9
Vega Bianca AB 1 683 364 10,1
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 813 133 4,9
Nordnet Pensionsförsäkring AB 756 222 4,6
CJ Hall Invest AB 560 000 3,4
Rahal Investment AB 522 498 3,1
Mikael Lönn 511 328 3,1
Niklas Sjöblom 346 492 2,1
Theodor Jeansson 300 000 1,8
Konstakademien 200 000 1,2
The ten largets share holders 10 501 005 63,2
Other share holders (1 480) 6 118 442 36,8
Total 16 619 447 100,0

Source: Euroclear

Subscribe

För att prenumerera på nyheter från Nanologica, fyll i dina uppgifter här och skriv Nyheter i meddelandefältet.

To subscribe to news from Nanologica, fill in your information here and write News in the message field.